Healing & vägledning

Vägledningen sker på telefon (samtal eller sms) eller mejl, därför kan du bo var som helst i landet. Vi sparar både tid och miljö genom att vi inte behöver resa till eller ifrån våra kärleksfulla och läkande möten.

Svarar så fort jag kan, oftast inom 24 timmar med undantag på kvällar, nätter och helger – Då är min kropp i vila och laddar energi för en härlig och hållbar framtid.

En fråga
– få ett svar

Skicka EN tydlig fråga till mig på sms 070–6520974.

Jag drar ett kort (ibland vill fler kort komma och då är det menat så). Jag tolkar intuitivt det som kommer till mig. Svaret får du tillbaka på sms tillsammans med det kortet/korten som drogs till dig.

Här använder jag mig av både tarotkort och/eller orakelkort.

För detta tar jag 100 kr. Du swishar när du skickat din fråga till mig så återkommer jag med det som jag får till mig.

Distanshealing & Vägledning

Under 30 minuter sänder jag healing på distans. Därefter drar jag några vägledande kort som jag intuitivt tolkar – förstärkande vägledande ord hur ditt nästa steg i livet kan se ut. Exempelvis, vad som hindrar dig, vad du behöver hela och hur du kan ändra ditt sätt att tänka – för att attrahera det du vill ha och känna i livet.

Efteråt skickar jag via mejl det som jag får till mig, både från det jag kände under healingen samt min tolkning av korten. Du kan läsa vägledningen i lugn och ro, flera gånger om du vill vilket är mycket uppskattat.

Tid bokar du genom att mejla mig på info@ankiljungmark.se så kommer vi överens om en gemensam tid som passar oss båda.

De kort jag använder här kan variera: tarot-, orakelkort och/eller Lee Segers Healingkort.

För detta tar jag 900 kr. Du swishar till 070 – 6520974 när vi bokat vår tid.

  Medicinhjul & Vägledning
  45 minuter

  Innan du ringer upp mig har jag lagt ett medicinhjul som visar på vad vårt samtal kommer att handla om. Här och Nu, hur ditt nästa steg i livet kan se ut, vad som hindrar dig, vad du behöver hela och hur du kan ändra ditt sätt att tänka – för att attrahera det du vill ha i livet.

  Sessionen sker över telefon. Ha gärna hörlurar på dig då jag kommer att skicka läggningen till dig via sms så du får visuella bilder kring det vi kommer att samtala om. Här använder jag mig av Lee Segers Healingkort.

  Tid bokar du genom att sms: a till 070 – 6520974 så kommer vi överens om en gemensam tid som passar oss båda. Samtalet pågår 45 minuter och för detta tar jag 900 kr. Du swishar när vi bokat vårat samtal.

  Terapeutisk & Energitransformerande Healing, 90 minuter

  Terapeutisk för att insikterna är en oerhört viktig del av en helandeprocess. När vi förstår vad vi helat och vem vi har varit, är det lättare att gå vidare i något nytt.

  Energitransformerande för att vi i ett meditativt tillstånd på cellnivå förändrar det som varit. Då helar vi sår, ändrar övertygelser och tankebanor och öppnar ögonen för en mer själslig del av oss själva.

  Båda delarna skapar förutsättningar att på djupet förändra livet och sig själv. Att se livet från ett annat perspektiv – Vad som rör sig inom och utom dig. Mönster som behöver brytas, blockeringar som behöver läkas.

  Innan du ringer upp mig har jag lagt ett medicinhjul som visar på vad vårat samtal kommer att handla om. Läggningen skickar jag sedan till dig och tillsammans samtalar vi om ditt medicinhjul.

  Därefter guidar jag dig i ett meditativt tillstånd till att utforska och möta dina känslor, dina blockeringar som hindrar dig att leva livet fullt ut. Lekfullt, tryggt och Kärleksfullt. Jag rekommenderar att du därför har hörlurar på dig så att du fullt ut kan lyssna på min guidning, låta händerna och hela kroppen få vara i en inkännande avslappning. Du får också verktyg för hur du själv kan fortsätta helandeprocessen.
  Här använder jag mig av Lee Segers Healingkort.

  Tid bokar du genom att sms: a till 070 – 6520974 så kommer vi överens om en gemensam tid som passar oss båda. Sessionen sker via telefon.

  Samtalet pågår 90 minuter och för detta tar jag 1500 kr. Du swishar när vi bokat vårt samtal.